Boende

PLANERADE TOMTER

Det finns idag ett antal byggklara tomter i Trångsviken (se kartorna nedan). Tomtpriset är 40 kr/kvadratmeter upp till 1 000 kvadrat, sedan 25 kr för tillkommande kvadrat. Det innebär att en tomt på 2 000 kvadrat kostar 65 000 kr.


Anslutningsavgiften för vatten, avlopp och dagvatten är 82 365 kr.

Tomter i Trångsviken

Samma område på Google Maps

Här kan du ladda ner antagandehandlingen angående ändring av detaljplanen för tomterna i Trångsviken (PDF).ATT TÄNKA PÅ VID NYBYGGNATION

Det finns en mängd saker att ta hänsyn till och ordna med när du bygger nytt hus. Här följer en kort sammanfattning. Informationen är hämtad från Boverket.


Finansiering

Se till att ha en genomarbetad kostnadskalkyl innan du påbörjar arbetet.


Tomten

Vad ska du tänka på när du väljer tomt till ditt nya hus.


Entreprenadform

I ett byggprojekt kan du välja mellan olika entreprenadformer, totalentreprenad eller olika sorters utförandeentreprenader.


Bygglov och bygganmälan

För att få uppföra en ny byggnad krävs vanligtvis bygglov.


Kontrollplan och kontrollansvarig

Innan du får komma igång och bygga ska en kontrollplan ha godkänts av din kommun.


Försäkringar

Innan du börjar bygga är det viktigt att du tecknar försäkringar.


Besiktningar

När ditt hus är färdigbyggt är det dags för slutbesiktning.


Energideklaration

Energideklaration ska upprättas för nya byggnader.Prisexempel

Här följer ett prisexempel på nybygg­nation i Trångsviken.

Tomtfastighet 992 kvm

39 680 kr

Lagfart

33 175 kr

Vatten, avlopp och dagvatten

82 365 kr

Elinstallation

26 875 kr

Bygglov för ny byggnad

14 455 kr

Besiktning av huset

5 000 kr

Mobilkran

6 675 kr

Kvalitetsansvarig

14 900 kr

Utsättning av hus

3 025 kr

Grundsättare

3 676 kr

Makadam

19 058 kr

Ahlsell

11 594 kr

Trävaror

1 396 kr

El och Bygg i Järpen

558 kr

Rörteknik

1 685 kr

Radonmätare

850 kr

Montering av vattenmätare

563 kr

Bygglov för eldstad

880 kr

Kamin

15 200 k

Älvsbyhuset

1 312 050 kr

Extra Älvsbyhus

1 843 kr


-------------------


1 595 503 kr