Bygglov och bygganmälan

För att få uppföra en ny byggnad krävs vanligtvis bygglov. I bygglovet prövar kommunen om byggnaden stämmer med detaljplanen för tomten. Detaljplanen reglerar vanligtvis storleken på byggnaden, hur mycket du får bygga, hur högt och var på tomten huset får ligga. Tänk på att du även måste söka bygglov om du ska göra en tillbyggnad och marklov om du ska göra markarbeten.


Bygganmälan

Oavsett om ett bygge kräver bygglov eller inte måste du göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd minst tre veckor före byggstart. Om det inte rör sig om mindre byggåtgärder kallar byggnadsnämnden till ett byggsamråd där kontrollplan beslutas för projektet.


 


Källa: Boverket, 2013-02-19