Energideklaration

Energideklaration ska upprättas för nya byggnader. Det är alltid byggherren som ansvarar för att nya byggnader energideklareras. Energideklarationen kan ses som ett kvitto på att den nya byggnaden verkligen har den energiegenskaper som byggherren planerade för.


En energideklaration ska upprättas senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Om byggnaden upplåts med nyttjanderätt eller säljs inom två år så ska energideklarationen upprättas vid denna tidpunkt.


Helhetsbild över byggnadens energiprestanda

En energideklaration ger dig en helhetsbild över energiprestandan i huset som du byggt. Genom deklarationen får du även möjlighet att jämföra huset med liknande hus. I energideklarationen kan det också finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i huset när det gäller husets energiegenskaper. Dessutom ska en energideklaration redovisa om en radonmätning utförts samt om en funktionskontroll av ventilationen har gjorts. Energideklarationen ska alltid utföras av en oberoende energiexpert. Deklarationen är giltig i tio år.


 


Källa: Boverket, 2013-02-19