Förskola och skola

BYGDEGÅRDENS FÖRSKOLA

På Trångsvikens Bygdegård finns också den kommunala förskolan  Bygdegårdens förskola.TRÅNGSVIKENS SKOLA

Intill Bygdegården ligger Trångsvikens skola som är en skola med cirka 45 elever. Det finns förskoleklass och årskurs 1–5.


Skolbyggnaden är över 100 år gammal. Skolan har fem klassrum, tre grupprum, ett personalrum och så husets hjärta, köket. Vi ska se till att vi har ett kultur- och miljöarv att föra vidare till kommande generationer.


Vår vision:

Mae ske ha ne artut ilag (Översatt, ungefär: ”Vi ska ha trevligt tillsammans”)


Det är en bra grogrund för växande och lärande. I en positiv anda i samverkan med övriga samhället ska vi skapa en framtidstro som bidrar till lust att


  • lära
  • nyfikenhet
  • gott självförtroende
  • ansvar och respekt för sig själv och andra

Länkar