Magasinet

Magasinet är en samlingslokal som ligger alldeles intill Storsjöns strand vid piren i Trångsviken. 

 

Magasinet är ett gammalt järnvägsmagasin som rustats upp av ideellt arbetande bybor. 

Vattentornet

Intill Magasinet finns ett gammat vattentorn. Tornet bygdes 1887 för att betjäna ångloken från Trångsviken till Trondheim.


2010 flyttades tornet så att det inte längre står alldeles intill järnvägsspåret.