Företag

Trångsviken är en by med omkring 700 invånare och närmare åttio företag i varierande branscher. Befolkningen växer och företagarna, företagen och arbetstillfällena blir hela tiden fler.


På några år har hushållen ökat med hela tjugo procent. Inpendlingen är större än utpendlingen och intresset för att flytta till Trångsviken är stort. Därför byggs det både lokaler och bostäder för att möta den goda efterfrågan.


Ett välmående näringsliv är grunden för en positiv samhällsutveckling. Därför lägger Trångsviksbolaget AB mycket kraft på att jobba med helheten där förbättrade förutsättningar för att leva, bo och verka bidrar till fler företag i Trångsviken.


Företagen skapar tillväxt i bygden och utgör en stabil grund för framtiden.

På webbplatsen allabolag.se kan du få en förteckning över Trångsvikens alla registrerade bolag.


allabolag.se presenterar alltid den senast uppdaterade företagsinformationen från Bolagsverket, Skatteverket, SCB och UC.