Föreningar

Trångsviken har ett rikt föreningsliv med många ideellt engagerade bybor. Här följer en förteckning över några av de föreningar som finns i bygden: 

  • Trångsvikens Bygdegårdsförening

Ordf. Ulf Jonasson, Trångsviken, 070-559 44 28


  • Trångsvikens Företagarförening

Ordf. Hans Åsling, Trång, 070-521 78 80


  • Mo-Trångsvikens Byalag

Ordf. Conny Lund, Trångsviken, 070-323 92 72


  • Ede-Rönningsbergs Byalag

Ordf. Leif Bengtsson


  • Trångsvikens Vävstugeförening

Ordf. Eva Rosengren, Trångsviken


Ordf. Lars-Erik Olsson, Rönningsberg, 0640-400 52


Ordf. Linda Lignell, Åse, 0640-260

44