Föreningar

Trångsviken har ett rikt föreningsliv med många ideellt engagerade bybor. Här följer en förteckning över några av de föreningar som finns i bygden:

 

 

  • Trångsvikens Bygdegårdsförening

Ordf. Susanne Rydén, Trångsviken, 070-3877739

 

  • Trångsvikens Företagarförening

Ordf. Hans Åsling, Trång, 070-521 78 80

 

  • Mo-Trångsvikens Byalag

Ordf. Conny Lund, Trångsviken, 070-3239272

 

  • Ede-Rönningsbergs Byalag

Ordf. Leif Bengtsson

 

  • Trångsvikens Vävstugeförening

Ordf. Eva Rosengren, Trångsviken, 0640-403 51

 

Ordf. Lars-Erik Olsson, Rönningsberg, 0640-400 52

 

Ordf. Linda Lignell, Åse, 0640-260 44

Föreningsprotokoll

TRÅNGSVIKENS BYGDEGÅRDSFÖRENING

- Årsmötesprotokoll 2012

- Årsmötesprotokoll 2013

- Årsmötesprotokoll 2015

- Årsmötesprotokoll 2016

 

MO TRÅNGSVIKENS BYALAG

- Årsmöte 2011

- Årsmöte 2012

- Årsmöte 2013

- Årsmöte 2016

 

TRÅNGSVIKENS FÖRETAGARFÖRENING

- Årsmöte 2012

 

TRÅNGSVIKENS VÄGSAMFÄLLIGHET

- Årsmöte 2012

- Årsmöte 2013

- Årsmöte 2015

- Årsmöte 2016

-Årsmöte 2017

 

ÅSE-TRÅNG BYALAG

- Årsmöte 2016

- Årsmöte 2017

 

TRÅNGSVIKENS VÄVSTUGA

- Årsmöte 2012