Föreningar

Trångsviken har ett rikt föreningsliv med många ideellt engagerade bybor. Här följer en förteckning över några av de föreningar som finns i bygden:

 

 

  • Trångsvikens Bygdegårdsförening

Ordf. Marcus Persson Åsling, Trångsviken, 073-084 98 74

 

  • Trångsvikens Företagarförening

Ordf. Hans Åsling, Trång, 070-521 78 80

 

  • Mo-Trångsvikens Byalag

Ordf. Conny Lund, Trångsviken, 070-323 92 72

 

  • Ede-Rönningsbergs Byalag

Ordf. Leif Bengtsson

 

  • Trångsvikens Vävstugeförening

Ordf. Eva Rosengren, Trångsviken

 

Ordf. Lars-Erik Olsson, Rönningsberg, 0640-400 52

 

Ordf. Linda Lignell, Åse, 0640-260

44

Föreningsprotokoll