Om Bygdegården

Bygdegården i Trångsviken är ett allaktivitetshus med 2 000 kvadratmeters yta.

 

Huset har utvecklats i samarbete med Krokoms Kommun och inhyser bland annat förskola, Servicekontor och lunchrestaurangen Kalaskulan.

Historiska bilder